Semada Zaman

Giris Formu

Kimler çevrimiçi

Şu an 0 kullanıcı ve 0 ziyaretçi çevrimiçi.

Anket

Yeni sitemiz hakkindaki düsünceleriniz?:

Öğretmen, Zamanını Etkili Kullanmayı ve Onu Hangi işlerin Beklediğini Bilmeli!!!

Öğretmen;adı üstünde öğreten,hayatı yön vermemizdeki büyük rol pusulamız.

Öğretmenşerimiz mükemmel olursa her konuda eğitim üzerine yararları etkileri yüksek oldukça,ağır bastıkça, gelecek nesillerde daha yükseğe ve ileriye yol alma gücünü bulacaklardır içlerinde.

Eğitimde öğretmenin rolü büyüktür, işte o eğitim çerçevesinde sadece elimizdeki kitaplar deği kafamıza dank diye oturacak hayat tecrübeleride gerekiyor.
Bunun için okumak ve zamanı iyi kullanmak gerek.

 İşi ile İlgili Ayrıntılı Bilgi Edinmek: Öğretmenlik mesleği ve öğretim yaptığı
alanla ilgili bilgi birikimini artıran bir öğretmen, kendine güveninin artmasının
yanı sıra, sınıfta, neyi, nasıl yapması gerektiğini bilerek zamanı daha iyi
kullanabilecektir. Bunun sonucunda, yapması beklenen davranışları daha iyi
planlayabilecek ve daha doğru uygulamalar gerçekleştirebilecektir.

 Ders Sırasında Bazı Rutin İşlere Fazla Zaman Harcamamak: Ders sırasında
öğretimin dışında öğretmenin yerine getirmesi gereken yoklama yapmak,
öğrencilerin önceki derslerde verilmiş ödevlerini kontrol etmek, duyurularda
bulunmak, öğrencilere dersle ilgili ek kaynaklar dağıtmak gibi başka işler de
bulunmaktadır. Bazıları öğretimle doğrudan ilgili olmasına karşın, öğretmenin
öğretim için ayrılan zamanını boşa harcamasına neden olabilecek bu tür
etkinlikler için, öğretmen, olabildiğince az zaman harcamaya özen
göstermelidir. Bunun için öğrencilerin bazılarından yardım alınabilir. Bazı
durumlarda ise ya sınıftaki tahtaya yazılı olarak veya öğrencilerin masalarına
bırakılan not kağıtları ile duyurular yapılabilir.Öğretmenin zamanını etkili kullanabilmesi
için yapması beklenen işler
 Öğrenci velilerine yönelik duyurularda öğrenci sıralarına bırakılan duyuru
kağıtlarının velilerine verilmesi istenebilir. Öğrencileri ilgilendiren bir
etkinlik duyurusu için sınıfta sözlü duyuru veya öğrencilerin teneffüste
inceleyebilecekleri şekilde yazı tahtasına veya sınıfta bulunan ilan panosuna
yazılı duyuru yolu benimsenebilir.

 Sınıf Kurallarını Öğrencilerle Birlikte Saptamak: Sınıf kurallarının öğretim
yılı başında öğrencilerle birlikte saptanması gerekir. Sınıf kurallarının
oluşturulmasına öğrenci katılımının sağlanması, kuralların öğrenciler
tarafından daha kolay benimsenmesine yol açacaktır. Bu durumda, sınıfta
öğretimi aksatacak istenmeyen öğrenci davranışlarının ortaya çıkmasının
önlenmesinde etkili bir yoldur. Kendilerinin katkısı ile oluşturulmuş kuralları,
öğrencilerin hatırlaması daha kolay olacaktır. Hatırlamanın ötesinde kuralların
getiriliş gerekçelerini ve sonuçlarını bilmeleri de, öğrencilerin kurallara
uyumunu sağlayacaktır.

 Bazı İşleri Öğrencilere Devretmek: Sınıfta yapılacak bazı işler için
öğrencilerden yardım alınabilir. Bu durumda öğrenciler arasında ayırım
gözetmemek gerekir.
 Ayrıca, öğrencilerden istenen yardımlarda öğrencilerin başarı duygusunu
yaşayabilmelerine olanak sağlayacak şekilde onların yeterliklerini göz önünde
bulundurularak sorumluluk verilmesi önemlidir.
 Öğrencilerden alınabilecek yardımlar şunlar olabilir: Öğrencilere dağıtılacak
bazı ek kaynakların dağıtımı, tahtaya yazılması gerekenler için öğrencilerden
birinin görevlendirilmesi, bazı derslerde yapılacak uygulama çalışmalarının
öğrencilerin yapmasını isteme...

 Derste Kullanılacak Araç Gereç ve Kaynakları Önceden Hazırlamak:
Öğretmenin ders öncesi ders için hazırlık yaparken sınıfta ders sırasında
kullanacağı araç gereç ve kaynakları hazırlaması gerekir. Bu durumda, ders
sırasında bu araç gereçlerin hazırlanması ile zaman kaybedilmemesinin yanı
sıra, ortaya çıkabilecek bazı olumsuzlukların da önceden görülüp ortadan
kaldırılması olası olabilecektir.

 Kullanılacak bir aracın yıpranmış olduğunun fark edilmesi, bu aracın
yenilenmesini sağlayabilir. Bir ek kaynakta öğrencilerin anlayamayacağı
kavramların bulunduğunun fark edilmesi ile, öğrenciler ek kaynak
sunulmadan önce veya sunum sırasında bilgilendirilebilir. Ayrıca, ders
sırasında kullanılacak bir aracın arızalı olduğunun fark edilmesi sonucunda ya
araç tamir edilebilir veya başka bir aracın kullanılabilmesi için ders planında
değişiklik yapılabilir.
 Tüm bu hazırlıkların önceden yapılması ders sırasında öğretimin aksamasını ve
öğretim için ayrılan zamanın etkili kullanımını sağlayacaktır.

 Sınıftan Çıkmadan Sınıfı Bir Sonraki Ders için Hazır Olarak Bırakmak:
 Bu durum, öğrencilere olumlu davranışlar kazandırılması için önemli bir fırsat
olarak görülebilir. Öğretmenin öğrencilerin de yardımını alarak, sınıfta ders
sırasında kullanılan araç-gereçleri toplayarak veya düzenleyerek dersi
tamamlaması gerekir.
 Toplu olarak kullanılan tüm mekanlar gibi, sınıfın da “Bulmak istediğin gibi
bırak” temel anlayışı ile bir sonraki ders için olabildiğince hazır bırakılmasına
özen gösterilmelidir. Yazı tahtasının temizlenmesi, kullanılan araç gereçlerin
yerlerine kaldırılması vb. bir sonraki derste bunlar için fazladan zaman
harcanmasını önleyecektir.

 Eğitimde amaç, öğrencide istenen davranış değişikliğini oluşturabilmektir.
Davranış değişikliği veya yeni davranışların kazandırılabilmesi ise, yalnızca, o
davranışla ilgili bilgilerin sunulması ile sağlanamamaktadır. Öğretmen, her
davranışın bilişsel, duyuşsal ve devinsel boyutu olduğunu gözden
kaçırmamalıdır. Bu nedenle, öğretim için ayrılan zamanı planlarken ulaşılmak
istenen her davranışın bilgi, beceri ve tutum düzeyinde kazandırılabilmesi için
gereken zaman ayrılmalıdır.

 Öğrencilerde kalıcı izli davranış değişikliğinin sağlanabilmesi için, sınıfta
öğretim süresini planlarken öğretmenin yapması gerekenler aşağıdaki gibi
maddeleştirilebilir:
 • Hazırlandığı dersin hedeflerini belirlemesi
 • Belirlediği hedeflere ulaşabilmek için gerçekleştirilecek etkinlikleri ve
sunum sıralarını belirlemesi
 • Öğretim süresini etkinliklere paylaştırmasıÖğretmenin zamanını etkili kullanabilmesi
için yapması beklenen işler
 40 veya 45 dakikalık bir derste, öğrencilere davranışa ilişkin bilgilendirmeler
için yaklaşık 10 dakikadan fazla süre ayrılmaması önerilir. Bu bilgilendirmeyi
davranışa ilişkin beceri kazandırma etkinlikleri izlemelidir. Beceri kazandırma
etkinlikleri yaparak gösterme, yardımla yaptırma, yardımsız yaptırma ve
pekiştirme olarak sıralanabilir.
 Öğretmenin ulaşmak istediği hedef davranışlar için bu beceri etkinliklerine,
öğretim süresinin yaklaşık 30 dakikasını ayırabilmesi gerekir. Benzer şekilde,
öğrencilerin belirlenen hedef davranışa ulaştıktan sonraki kazançlarının ne
olacağı konusunda ikna edilmeleri; davranışı edinmenin kendilerine yarar
sağlayacağına inandırılmaları da önemlidir. Bu durum, davranışın kalıcılığını
sağlayacaktır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <img> <b> <i> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

Anlamlı Sözler

– Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, zamanın kısalığından en çok şikayet edenlerdir.

La Bruyere

– Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir

Benjamin Franklin

– Yasaların işlemediği tek bir hırsız vardır ve bu hırsız insanoğlunun en değerli şeyini çalar: zaman…

Napolyon

– Zaman, kimse arasında ayrımcılık yapmayan bir işverendir. Yeni bir güne başlarken herkes aynı sayıda saat ve dakikalara sahiptir. Örneğin zenginler parayla daha fazla saat satın alamazlar. Aynı şekilde bilim adamları yeni dakikalar icat edemez. Ya da yarın kullanmak üzere bugünün zamanını biriktiremezsiniz. Ancak yine de zaman son derece adil ve bağışlayıcıdır. Geçmişte vaktinizi ne kadar boşa harcarsanız harcayın, hala koca bir “yarın”a sahipsinizdir.

Denis Waitely

Popüler içerik

Son görüntülenme: