Semada Zaman

Giris Formu

Kimler çevrimiçi

Şu an 0 kullanıcı ve 1 ziyaretçi çevrimiçi.

Anket

Yeni sitemiz hakkindaki düsünceleriniz?:

google.com, pub-4694083942175118, DIRECT, f08c47fec0942fa0

İş yerinde hangi işleri ekiple,hangi işleri yalnız yapacağımızı nasıl karar verelim?

Ekiple kendi aranızda gelip gidiyorsanız,düzen ve sistem hakkında blgi yada fikir arıyorsanız.
size faydalı olabilecek fikirler ve ipucları;

İki ve ikiden fazla insanın bir araya gelerek çalışmaları sonucunda tek tek oluşturacakları etkiden daha fazlasını elde etmeye sinerji adı verilmektedir. Sinerji, son yıllarda tüm dünyada oldukça kullanılmaya başlamakla beraber, işletmelerde kullanılma gereksinimini doğurmaktadır. Sinerji, aynı zamanda ekip çalışmasını da beraberinde getirmiştir.

Eğitim ve iş hayatında takım çalışması esastır. Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalarını ve güven oluşturmalarını sağlar.

Ekip çalışmasında başarılı olabilmek için bireylerin bazı özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Güven duygusu, dürüstlük ve empati kurma bireylerde oturduğu sürece hem insan ilişkileri gelişmekte hem de şirketlerin başarısını daha iyi hale getirmektedir. Eğer sürekli olarak güvensiz bir ortamda çalışılıyorsa bu hem çalışma sistemini hem de başarı oranımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Bu yüzden çalıştığımız ortamlarda;

Öncelikli kendimize güvenli olmalı
Güvenilir olmalı
Karşımızdaki insanlara güven duymayı
Empati kurabilmeyi (Kendimizi başkasının yerine koyarak hareket etmeli)
Uzlaşmaya dayalı olmayı
İyimser olmayı
Stres, kıskançlık ve olumsuz duygulardan sıyrılmayı öğrenmeli.
Enerjimizi daima yüksek tutmalı
Ve son alarak kararlı ve azimli olmamız gerekmektedir.

Hayatımızın her alanında önemli bir role sahip olan ekip çalışması insanların eğitim ve öğretim alanında da mutlaka olmalıdır. Çocukluğumuzdan başlayıp, hayatımızın ileriki safhalarına kadar devam eden projelerde ve işlerde de ekip çalışmasının önemi yadsınamaz bir gerçektir. İnsanların bu çalışma şeklini bir yaşam şekli haline getirmeleri onları her anlamda çok daha iyi seviyelere getirecektir. Bu nedenle, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında alacağımız eğitimlerde kendimizi bazı şeylere hazırlamış olarak başlarsak çok fazla sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum.

Her zaman yeni fikirlere açık olmalı ve insanlarla sürekli iyi diyaloglar halinde bulunmayı öğrenmemiz gerekir.

Grup ile Ekip Arasındaki Farklar

Pek çok kimse grupla takımı birbirine karıştırır. Aralarında önemli farklar vardır. Takım bir çalışma grubundan öte bir anlam taşır. Takım; yüksek kalitede sonuçlar üreten, birbirlerine bağlı çalışan, yardımlaşan ve ortak bir hedefe adanmış insan topluluğudur. Takım; elemanlarının ortak amacı bulunan ve her elemanın görevi ve becerisi diğerleriyle uyuşan bir grup insan olarak da tanımlanabilir. Her iki tanımda da, ortak görev ve birbirini tamamlayıcı katkı takımın temel özelliği olarak dikkat çeker.

Takımla grup arasında başlıca şu farkların olduğu söylenebilir:

1. Gruplar idari amaçlarla bir araya gelirler ancak takımlar bir amacı gerçekleştirmek üzere çalıştırılırlar.
2. Gruplar bağımsız çalışırlar, takımlar ise birlikle çalışır ve kazanmak için birbirlerini desteklerler.
3. Grup hedeflerin belirlenmesine aktif olarak katılmazlar, takımlar ise hedeflerin tespitinde aktif rol alırlar.
4. Gruplarda görevler ve iletişim açık değildir, bunun aksine takımların en önemli özelliklerinden biri açık görev ve iletişime sahip olmalarıdır.
5. Anlaşmazlık durumlarında isteklerin yerine gelmesi gruplar için zordur. Problemleri amir çözer. Takımlarda ise anlaşmazlıklar yeni fikirlerin oluşturulduğu fırsatlar olarak görülürler.
6. Gruplar kendilerini ilgilendiren kararlara katılmazlar, uyuşmazlık beklenen bir sonuçtur. Takımlarda, takım lideri elemanlarını kendi kararlarını vermek için teşvik eder, yeteneklerine ve deneyimlerine güven duyarlar.
Bir takım, Anne Donellon’a göre ; kendi aralarında dağılmış durumdaki uzmanlık becerilerinin sürekli birleştirilmesini gerektiren bir görevi yerine getirmek üzere bir araya gelmesi zorunlu bir insanlar grubudur.

Neden Bir Takım Oluşturmalı ?

Teknolojik değişime ayak uydurma, hız, küreselleşmeye doğru eğilim ve artan piyasa baskısı gibi faktörler örgütleri, piyasa taleplerini hızlı ve etkili bir biçimde karşılamak üzere yeni yollar aramaya zorlamaktadır. Dolaysıyla, bu yeni çevrede başarılı olmak, geniş bilgi, yetenek, deneyim ve perspektife sahip insanların birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Örgütler, çok yönlü sorunları çözmek, iyi bir karar vermek ve tüketicilere bu çözümü sunmak durumundadırlar. Bu nedenle takımlara duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. [vii]
Ekip oluşturma ve bu ekibin etkili bir biçimde çalışmasındaki en önemli öğe, liderlerin çalışanlarıyla arasındaki statü engelini en aza indirmede gösterdikleri başarıdır.
Liderler, etkili bir ekip oluşturmada başarılı olmak istiyorlarsa, çalışanlarının seslerini yükseltmelerine , öneriler getirmelerine,sorun çözmeye etkin olarak katılmalarına ve liderlerin düşüncelerini eleştirmelerine izin veren bir ortamın yaratılmasına yardımcı olacak becerileri öğrenmelidirler. Üstünlük sergileyen ve kendini beğenmiş davranışlar, keyfi güç kullanımı gibi çalışanlarıyla aralarındaki statü farklılıklarını arttırmaya eğilimli, prestij-arayıcı tutumlardan kaçınmalıdırlar. Grup üyeleri benlik saygılarını düşüren ya da kendilerini yetersiz hissettiren liderlerden uzaklaşırlar.
Takımların beklentileri zaman zaman karşılayamamalarının en önemli nedenlerinden biri, takımların kendilerine gerek duyulmadığı zamanlarda kullanılması ya da gerekli zamanlarda etkin kullanılamamasıdır. Bu problem fazla zorluk çekilmeden çözülmüştür. Çok daha kritik ve sorun çıkaran yön ise, stratejik hedeflere bağlantılı olan ana organizasyon görevlerini yerine getirmekle görevlendirilmiş takımların yazgısıdır. Bir yandan kaliteyi iyileştirmeye veya korumaya ve maliyetleri düşürmeye çalışırken, öbür yandan artık yaygın biçimde görülmekte olan iş süreçlerini hızlandırmaya yönelik stratejik baskılar, fonksiyonel departmanlar arasında pek çok organizasyon açısından yeni bir olgu olan bir karşılıklı bağımlılık biçimi yaratmıştır.

Ekip Oluşturmanın Yararları :

Proje yönetiminde takım oluşturmanın yararları şöyle sıralanabilir:

§ Ekibi başarılı kılmak için ekip elemanları birbirlerini desteklerler.
§ İşin gerçekleştirilmesinden sorumlu olanlar hedeflerin saptanmasına ve planlanmasına katkıda bulunduklarından ekip için gerçekçi ve gerçekleştirilebilir hedefler saptanabilir.
§ Ekip elemanları birbirlerinin önceliklerini bilirler ve sorun çıktığında birbirlerine yardım ederler.
§ İletişim açıktır. Yeni fikirlerin, geliştirilmiş yöntemlerin, sorunların dile getirilmesi, kaygıların ortaya atılması özendirilir.
§ Konularında uzman kimselerin bulunması sorunların çözümlenmesini daha kolaylaştırır.
§ Ekip elemanları kendilerinden ne beklendiğini iyi bildiklerinden ve performanslarını bu beklentilerle karşılaştırıp değerlendirdiklerinden performans geri beslemesi daha anlamlıdır.
§ Çatışmalar normal kabul edilip, sorunların çözümü için bir fırsat olarak değerlendirilir. Sorunlar yıkıcı bir düzeye gelmesine olanak vermeden açık tartışma ile çözümlenir.
§ Ekibin verimliliği ile ekip elemanlarının kişisel beklentilerinin karşılanması arasında denge sağlanır.
§ Elemanların yeteneklerinin ve önerilerinin denenmesi özendirilir. Bu da elemanların daha güçlü uygulayıcılar olmalarını sağlar.[ix]

Etkin bir takım oluşturmanın anahtarı açık bir iletişimdir. Tüm aşamalarda bütün konuların açık ve samimi tartışılması takım elemanları arasındaki endişeleri azaltır, güven ve karşılıklı saygıyı arttırır.güçlü ve kaynaşmış bir takım oluşturulduğu takdirde, takım elemanları arasındaki karşılıklı güven nedeniyle yüksek nitelikli bilgi alışverişi ve karşılıklı katkılar sağlanmış olur.yüksek nitelikli bilgi alışverişi sağlam bilgi tabanı oluşturarak daha iyi ve etkin kararlar alınmasına yol açar. Bu da takımın genel performansını arttırır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <img> <b> <i> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

Anlamlı Sözler

– Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, zamanın kısalığından en çok şikayet edenlerdir.

La Bruyere

– Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir

Benjamin Franklin

– Yasaların işlemediği tek bir hırsız vardır ve bu hırsız insanoğlunun en değerli şeyini çalar: zaman…

Napolyon

– Zaman, kimse arasında ayrımcılık yapmayan bir işverendir. Yeni bir güne başlarken herkes aynı sayıda saat ve dakikalara sahiptir. Örneğin zenginler parayla daha fazla saat satın alamazlar. Aynı şekilde bilim adamları yeni dakikalar icat edemez. Ya da yarın kullanmak üzere bugünün zamanını biriktiremezsiniz. Ancak yine de zaman son derece adil ve bağışlayıcıdır. Geçmişte vaktinizi ne kadar boşa harcarsanız harcayın, hala koca bir “yarın”a sahipsinizdir.

Denis Waitely