Semada Zaman

Giris Formu

Kimler çevrimiçi

Şu an 0 kullanıcı ve 1 ziyaretçi çevrimiçi.

Anket

Yeni sitemiz hakkindaki düsünceleriniz?:

Ögrencilere Serbest Vakit Degerlendirme Önerileri

Hepimiz icin önemli olan bos vakit egerlendirme ögrencilerimiz kadar bir o kadar önam tasimaktasdir.

Bos vakit degerlendirme hakkinda bazi bilinmesi gerekenler;

Boş zamanların günümüzde yeni bir konumu var. Gerçektende 1990’lı yıllarda, rant gelirleriyle geçinmeyenlerin, demek ki büyük çoğunluğunun çalışmaya ve zorunlu ev işlerine ayırdıkları zaman azalmıştır. Bu durumdakiler için çalışma boş zaman ayırımının artık bir önemi olmuştur, çünkü artık onların da boş zamanı var. Bir boş zaman toplumu doğrultusundaki bir ilerleme, git gide daha çeşitli eşitlikçi bir nitelik kazanmıştır ve her geçen gün daha fazla insanı etkilemektedir; ama bu şekilde kazanılan zamanın kullanımı konusundaki farklılıklar sürmektedir.

Boş zaman kavramı birbirine hiç benzemeyen etkinlikleri kapsamakta, bu da belli ölçüde olumsuz ve belirsiz bir tanıma yol açmaktadır. İş ve çalışma hayatıyla, ev işleriyle, fizyolojik ihtiyaçlarla(yemek, uyku vb.) ilişkisi olmayan etkinlikler, “boş zaman” la ilişkilidir. Bu etkinlikler 2 gruba ayrılmaktadır. İlki, başta Salon oyunları olmak üzere çeşitli oyunları, spor etkinlikleri, kitlesel gösterileri (maçlar, yarışmalar vb.) kapsar. Bütün toplumsal çevrelerde bu tarz etkinlikler yer alır. İkinci grup, daha çok entelektüel diye adlandırılan ve kültürlü bir azınlığı ilgilendiren etkinliklerden oluşur. Bunlara örnek olarak, okumak tiyatroya ve konsere gitmek, müze gezmek gösterilir.

Boş zamanların kullanımı, toplumsal farklılıklarda güçlü ve etkindir. Sanayi toplumlarında fiziki güce dayanan çalışmanın yavaş yavaş ortadan kalkması, erkekleri ve kadınları, boş zamanda bedenlerini kullanmak için yararlanmaya yönelmiştir ve dolayısıyla bir spor dalıyla uğraşmak daha önce görülmedik biçimde yaygınlaşmıştır. Daha genel olarak, bedensel hareketi gerektiren boş zaman etkinliklerinin hareketsiz kalınan boş zaman etkinliklerinden daha hızlı geliştiği gözlenmektedir. Bu çerçevede pop müzik konserlerine giden gençler, gösteriye sık sık etkin bir biçimde katılmaktadır. Öte yandan bir müzik aleti çalan gençlerin sayısı da artmaktadır(Batı da 1960 tan 1980 e ikiye katlanmıştır.)

Ailelerin davranışları da aynı biçimde gelişmektedir: ev aletlerinden sonra sırada boş zamanların değerlendirme donanımı gelmektedir.1950 yılından bu yana radyo, televizyon ve video edinme özlemi pek çok yerde gelir artış oranlarını da üstünde olmuştur. Televizyon’a direnen küçük bir azınlık varsa da, onlarda teknolojiye düşman değildir(stereo müzik setleri, kişisel bilgisayarlar tercih etmektedir) Nihayet evlerin boş zamanı değerlendirme araçlarıyla donanımı, dışarı çıkarmak (gezintiler. ziyaretler) yerine, evde oturma eğilimi güçlenmektedir. Televizyon bu eğilimden karlı çıkan baş unsurdur(Thema Larousse,1994;480).

Toplumlar boş zamanlarını kültürel özelliklerine göre değerlendirirler. Gerçekten de gruplar bile seçimlerini bu özellik ve imkânlarına göre yapmaktadır; örnek olarak; insanların açık havada bir geziye veya kapalı salonda oturumu seçmeleri ve özellikle toplumda bunun yaygınlık durumu böyle bir etkenle açıklanabilir. Günümüzde toplumlarda en belirgin boş zaman kurumları şunlardır.

Başarıyı etkileyen çevresel ve bireysel bir çok etmenin yanı sıra öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemlerini bilmemeleri önemli yer tutar.Bir çok öğrenci zamanının çoğunu çalışmaya ayırmasına karşın başarılı olamamaktan yakınmaktadır.Bu nedenle öğretmenler, öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri konusunda uygulamalı çalışmalar yaptırmalıdır. Öğrenciye zamanı nasıl planlayacağını öğretmek, daha hızlı ve etkin okumasını sağlamak, ders çalışma yöntemlerini öğretmek, okuduğunu özetlemeyi ve gerekli tekrarları yapmayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak öğrencinin başarısını ve kendine güvenini artıracak tır.O halde öğrencilerin verimli çalışma yollarını bilmesi ve programlı yaşamaya alışması başarılı bir insan olmanın anahtarı olacaktır.Böylece hem istenilen verim elde edilecek hem de istenilen dinlenmeye, eğlenmeye, sevdiklerine ve kendisine zaman ayırmaya,boş zaman uğraşlarına yer kalacaktır.

Çaba, enerji ve zamanı en ekonomik şekilde kullanmak istiyorsak bir programa bağ lanmalıyız.Zamanı boşa geçirmek,yaşamı boşa geçirmektir.Boşa geçen zaman asla telafi edilemez.

Bu düşünce ile çocuk,planlı ve programlı bir yaşam içindeki boş zamanlarında;

1-Kendini tanıma:
Önce kendi kendilerini tanımaya yönlendirilmeli, bilgi ve beceri yönlerini tanımalı çocuğun bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerini kendisi ve toplum için en uygun şekilde geliştirmesi, kendisi için gerekli ve yararlı donanımları kazanması,bireysel farklılıklarını görmesi, güçlü, sınırlı yönlerini anlaması lazımdır. Bu da ancak çeşitli aktiviteler ve yaşantılar içinde kendini keşfetmesiyle olur. Başta ana okulu öğretmenlerine öğretmenlere,rehber öğretmenlere çok görev düşmektedir.

2-Çevreyi tanıma:
Çocuk kendine yararlı ve gerekli donanımları kazanabilmesi için faydalanacağı araç kişi ve kuruluşları tanımalı.

3-Okul ve meslek seçimi:
Çocuklar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.Meslekler de çeşitli niteliklere sahip olmayı gerektirir.Çocuk kendisine açık olan meslekleri çeşitli yönleri ile değerlendirip kendi ihtiyaçları ve beklentileri açısından değerlendirmeli.
Çocuklukta çevresindeki insanların farklı uğraşları olduğunu,çeşitli meslekler olduğunu görmeye ve anlamaya başlar.Beşinci sınıfta;kendisi ve diğer insanlar arasında ilgiler,yetenekler, amaçlar ve motivasyon yönünde farklılıkların ve benzerliklerin farkına varmaya başlar.Sekizinci sınıfta;bu farklı niteliklerin üzerinde daha çok bilgi sahibi olmaya, yeni yönleri keşfetmeye ve anlamaya başlar.meslekleri keşfetme, inceleme ve araştırma dönemi bir bakıma çocuğumuz için ömür boyu sürer.

4-Kitap okuma:
Kitap okuma alışkanlığının kazanmanın sonrasında yoğun olarak çeşitli türde kitaplar okumak(roman,şiir, macera, bilimsel, deneme, makale,öykü vs.)zamanı en iyi değerlendirmenin yolu olduğunu bilmeli.

5-Gazete okuma:
Düzenli olarak fanatizme kaçmayan gazeteleri (gazetelerin sadece beğendiği değil gelişimini sağlayabilecek diğer köşelerini de okuyabilmek)okuma alışkanlığı edinmeli.

6-Bulmaca çözmek:
Kelime bilgisi ve hazinesinin gelişimine yarar sağlar. Entelektüel bilginin temeli atılır.Kendi bulmacalarını yapması tavsiye edilmeli.

7-Televizyon izleme:
Televizyonda izlenebilecek programı seçmek ve izleme zamanını tayin etmek kişisel gelişimin olması noktasında çok önemlidir.Eğitime dönük yayınları izlemek ve ayrıca tv haberlerini takip etme alışkanlığı kazanmalı.

8-Sinema ve tiyatroya gitme:
Sanatsal mesajları olan yaşına uygun oyun ve filmlerin izlenilmesi de kişisel bir kazançtır.

9-Müzik dileme:
Çocuk ve gençlerimizin akıl sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek,hayata daha iyimser gözle bakılması konusunda mesajları olan konusu ahlaki prensiplere duyarlı müzik türlerini dinlemeli.

10-Koleksiyon yapma:
Çeşitli türde kolleksiyonlar(pul,kelebek,atasözü,vecize,kartpost al,kitap,para vs.) yapmak araştırmacı bir kişilik kazanımına yardım eder ve alınan bilginin hazzı koleksiyon yapan kişiyi mutlu eder.Çocuğa bu yönde teşvik ve yardım etmeli

11-Bir işte çalışmak:
Sevebileceği ve yapmasında hiçbir sakıncanın olmadığı bir işte çalışmak hem mesleksel yetenekler kazanmasına hem maddi doyumu gerçekleştirmesine hem de dinamik bir kişiliğin yerleşmesini sağlar.Ancak yoğun emek ya da aşırı yüklenme gerektiren işlerden korunması önemlidir.

12-Sanatsal çalışmalar yapma:
Plastik,seramik,heykel, yontma işleri,vs.sanatlarla yoğunlaşmak amatör olarak yazarlık çalışmaları gibi etkinlikler de zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlar.Özllikle günlük tutma alışkanlığı kazandırılmalı.

13-Spor yapmak:
Hoşlandığımızı düşündüğümüz bireysel ya da toplu olarak yapabileceğimiz sportif faaliyetlerimizin olması fiziksel,ruhsal ve düşünsel gelişime ve sosyal kaynaşıma yardım eder.

14-Ev işlerine yardım etmek:
Anne ve babaya ev işlerinde yardım etmesi paylaşım ve sorumluluk alma yetilerinin gelişimini sağlar.

Çocuk ve gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiği gelecekleri için önemli bir konudur.Derslerinden ve ev işlerinden arta kalan zamanlarda duyusal ve düşünsel gelişimlerini ve hatta bedensel beceri gelişimini sağlayacak uygun faaliyetlerin seçimi, olumlu yeni özellikler edinmeleri sağlayacaktır.

Bu anlamda tavsiye edebileceğimiz etkinliklerle zamanın en iyi değerlendirimi onlar açısından daha verimli olacaktır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <img> <b> <i> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

Anlamlı Sözler

– Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, zamanın kısalığından en çok şikayet edenlerdir.

La Bruyere

– Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir

Benjamin Franklin

– Yasaların işlemediği tek bir hırsız vardır ve bu hırsız insanoğlunun en değerli şeyini çalar: zaman…

Napolyon

– Zaman, kimse arasında ayrımcılık yapmayan bir işverendir. Yeni bir güne başlarken herkes aynı sayıda saat ve dakikalara sahiptir. Örneğin zenginler parayla daha fazla saat satın alamazlar. Aynı şekilde bilim adamları yeni dakikalar icat edemez. Ya da yarın kullanmak üzere bugünün zamanını biriktiremezsiniz. Ancak yine de zaman son derece adil ve bağışlayıcıdır. Geçmişte vaktinizi ne kadar boşa harcarsanız harcayın, hala koca bir “yarın”a sahipsinizdir.

Denis Waitely